500+

500+

Informacja o wdrożeniu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195). Ustawa wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2016r. Przewiduje wprowadzenie systemowego wsparcia rodzin mieszkających w Polsce.

Czym jest Program „Rodzina 500 plus”?

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.

Pierwsze dziecko to…

to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia.

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. W okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko obowiązuje wysokość dochodu osiągniętego w roku 2014, z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po roku 2014. Nie będzie potrzeby przedkładania m.in. zaświadczeń o wysokości dochodów osiągniętych w 2014r., czy wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. To organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych stosownych informacji.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W jaki sposób można składać wnioski?

Tradycyjnie w formie papierowej, przez Internet za pośrednictwem portalu www.empatia.mpips.gov.pl lub za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowości elektronicznej. Do programu włączyło się 18 banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego będą mogły być złożone przez Internet – chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie wnioskodawcy. Także decyzję będzie można otrzymać elektronicznie. Uwierzytelnienie składanych wniosków i załączanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą mechanizmów przewidzianych przez system PUE ZUS oraz systemy bankowości elektronicznej.

Pełna treść informacji dostępna jest w serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.

Wnioski w tradycyjnej formie będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach ul. Wybickiego 19a pokój nr 4, a także na sali narad Urzędu Gminy w Subkowach

  • w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 715 do 1515
  • we wtorek od 715 do 1630
  • w piątek w godzinach 715 do 1400
    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego     icon doc    icon-pdf