Jesteś tutaj:

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach na stanowisko: Asystent Rodziny. Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęła 1 oferta, która nie spełnia wymogów formalnych.

 

Kierownik GOPS
Karina Janusz

Informacja o przedłużeniu terminu naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że z powodu braku ofert na stanowisko Asystenta Rodziny nabór został przedłużony do dnia 20.07.2017 roku

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniają wymogi formalne.

– Sandra Staniszewska zamieszkała Tczew

– Katarzyna Kreja zamieszkała Gręblin

Kierownik GOPS
Karina Janusz

Do góry