Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!

Gmina Subkowy / GOPS w Subkowach w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt:

Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Subkowy, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
  • dzieci i młodzież,
  • opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
  • usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

   W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:

 1. a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

      w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa
 1. c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. d) Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 63 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (44K+19M) w tym 25 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Subkowy w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Wartość projektu – 1 338 006,00 zł

Wkład UE – 1 271 105,70 zł

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz rekrutacyjny