Jesteś tutaj:

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa”

Program wsparcia „Opieka wytchnieniowa” jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób  niepełnosprawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy program „Opieka wytchnieniowa” ma zapewnić opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Program będzie realizowany w formie:

– świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

* ośrodku wsparcia,

* ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

* innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy,

*domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Limit usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego wynosi 14 dni.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2023.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt do 14 października 2022 r. z GOPS w Subkowach lub pod nr tel. 58 536 85 01 w godzinach pracy:

pon, śr, czw w godz. 7:15-15:15

wt od 7:15-16:30

pt od 7:15-14:00

 

Do góry