Jesteś tutaj:

Zdrowie psychiczne

Na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego  https://www.powiat.tczew.pl/zdrowie-psychiczne.html zamieszczony jest informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tczewskim.

Informator zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej z terenu powiatu tczewskiego, udzielających świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu i ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Program Opieka 75+ edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE
55660,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
92766,67 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”- edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie.

Do góry