Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 02.07.2024

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Kryteria wyboru kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określają art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

Do góry