Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniają wymogi formalne.

– Sandra Staniszewska zamieszkała Tczew

– Katarzyna Kreja zamieszkała Gręblin

Kierownik GOPS
Karina Janusz