Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach na stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

wybrana została Pani:

– Katarzyna Kreja zamieszkała Gręblin

Kierownik GOPS
Karina Janusz