INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz Poleceniem Wojewody Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 roku zawiesza się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach.
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy zapewnią uczestnikom, którzy zamieszkują samotnie niezbędne wsparcie w formie gorącego posiłku, zrobienia niezbędnych zakupów czy przypominania o konieczności przyjmowania leków. Wszyscy uczestnicy mogą liczyć na ciągłość kontaktu telefonicznego a w sprawach szczególnych bezpośredniego z terapeutami.
Zwracam się z apelem do uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Narkowach oraz ich bliskich do pozostania w domu i ograniczenia kontaktów z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum.