Uwaga! Ogranicz wizyty w miejscach publicznych

W związku z epidemią koronawirusa podejmujemy działania prewencyjne. W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa zalecamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczać wizyty w urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych. Jeśli sprawy nie są pilne lepiej odłożyć je na inny, bardziej dogodny moment lub jeśli tylko to możliwe załatwiać je pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Jeśli zdecydujesz się na wizytę w urzędzie – zachowaj odpowiednią odległość od urzędnika – 1,5m.

Numery telefonów do Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach:

58 5368 501,  58 5368 521, 58 5368 529, 58 5368 530, 58 5368 532

poczta elektroniczna: urzad@subkowy.pl

Kontakt bezpośredni do pracowników – numery wewnętrzne

 1. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy dowodów osobistych i ewidencji ludności – wew. 58 5368 501 – wew. 54

 2. Działalność gospodarcza – 58 5368 501 wew. 33

 3. Odpady komunalne:

  – zaległości w opłatach –  58 5368 501 wew. 45

  – pozostałe sprawy (reklamacje, deklaracje, blankiety wpłat) –  58 5368 501 wew. 51

 4. Podatki i opłaty lokalne:

  – zaległości w podatkach –  58 5368 501 wew. 45

  – pozostałe sprawy –  58 5368 501 wew. 40

 5. Zagospodarowanie przestrzenne, w tym wypisy i wyrysy, warunki zabudowy, rewitalizacja –  58 5368 501 wew. 50

 6. Bezdomne psy –  58 5368 501 wew. 38

 7. Drogi gminne – 58 5368 501 wew. 38

 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

  – pomoc społeczna –  58 5368 501 wew. 47

  – 500+, świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne – 58 5368 501 wew. 44