Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko – Fizjoterapeuta


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania podopiecznych może być świadczona przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b) Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) Posiada za świadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. nieposzlakowana opinia;
6. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi. Czytaj więcej „Nabór na stanowisko – Fizjoterapeuta”

Do góry