Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

I. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  3. wykształcenie: Ukończony kurs Kierownika Klubu Seniora w wymiarze 20 h
  4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

Czytaj więcej „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora”

Do góry