Otwórz się na pomoc – ”  Na pomoc W SIECI „

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach realizuje projekt: ”  Na pomoc W SIECI