Jesteś tutaj:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach ogłasza nabór na stanowisko psycholog

I.  Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe, kierunkowe;
  2. znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy;
  3. posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  4. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku;
  5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nieposzlakowana opinia;

Czytaj więcej „Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach ogłasza nabór na stanowisko psycholog”

Do góry