Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać:

Terminy realizacji kompletnych wniosków złożonych w okresie:

  1. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy:
  • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • od 1 września 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
  • od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.
  1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
  • od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. nastąpi do 31 października 2022 r.
  • od 1 września  2022  r. do 30 września 2022 r. nastąpi do 30 listopada 2022 r.
  • od 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
  • od 1 listopada  2022  r. do 30 listopada 2022 r. nastąpi do 31 stycznia 2023 r.
  • od 1 grudnia  2022  r. do 31 stycznia 2023 r. nastąpi do 28 lutego 2023 r.

Zasady przyznawania świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 oraz kryteria dochodowe pozostają bez zmian –
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania ,
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego