Jesteś tutaj:

Innowacyjny program e-learningowy skupiony na profilaktyce przemocy w rodzinie

W trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach wprowadza nowatorski program e-learningowy, skoncentrowany na profilaktyce przemocy w rodzinie. Program ten dostarcza skuteczne narzędzia, które mogą pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na ten problem.

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Lyke, specjalizującą się w rozwiązaniach e-learningowych. Platforma EduLyke oferuje kompleksowy program szkoleń online, skierowany do różnych grup społecznych.

 

Wprowadzenie programu e-learningowego skupionego na profilaktyce przemocy w rodzinie jest dowodem zaangażowania tut. Ośrodka  w zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla swoich mieszkańców. Przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, dążymy do zwiększenia świadomości społecznej, rozwijania umiejętności i budowania zdrowych relacji w rodzinach.

Aby skorzystać z programu należy zarejestrować się na stronie:

https://www.system.edulyke.pl/account/register           podając kod: KXNIENPZ

 Modułu z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie dostępny bezpłatnie w okresie od 29.09.2023 do 29.09.2024.

Wspólne wysiłki i zaangażowanie, umożliwią skuteczną walkę z przemocą w rodzinie oraz tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich mieszkańców.

Informacja o naborze partnera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje o anulowaniu otwartego nabór partnera ogłoszonego dnia 2023-09-07 w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza  2021-2027 o nr  FEPM.05.11-IZ.00-001/23.

Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach informuję, że na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Stella Szoła zam. w Stanisławiu

Pani Stella Szoła jako jedyna z osób kandydujących spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne

programu Fundusze Europejskie dla Pomorza  2021-2027

o nr  FEPM.05.11-IZ.00-001/23

 

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Subkowy,  ul. Józefa Wybickiego 19 a, 83-120 Subkowy,  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a , 83-120 Subkowy  ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11  Aktywna Integracja

Czytaj więcej „Otwarty nabór partnera”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Kryteria wyboru kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy

na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że nabór na stanowisko  pracownika socjalnego ogłoszony dnia 24 sierpnia 2023 r. nie został rozstrzygnięty.

Subkowy, dn. 05.09.2023

 

Joanna Patok
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

Do góry