Jesteś tutaj:

Informacja o naborze partnera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje o anulowaniu otwartego nabór partnera ogłoszonego dnia 2023-09-07 w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne programu Fundusze Europejskie dla Pomorza  2021-2027 o nr  FEPM.05.11-IZ.00-001/23.

Do góry