Innowacyjny program e-learningowy skupiony na profilaktyce przemocy w rodzinie

W trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach wprowadza nowatorski program e-learningowy, skoncentrowany na profilaktyce przemocy w rodzinie. Program ten dostarcza skuteczne narzędzia, które mogą pomóc w zapobieganiu i reagowaniu na ten problem.

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Lyke, specjalizującą się w rozwiązaniach e-learningowych. Platforma EduLyke oferuje kompleksowy program szkoleń online, skierowany do różnych grup społecznych.

 

Wprowadzenie programu e-learningowego skupionego na profilaktyce przemocy w rodzinie jest dowodem zaangażowania tut. Ośrodka  w zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia dla swoich mieszkańców. Przez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, dążymy do zwiększenia świadomości społecznej, rozwijania umiejętności i budowania zdrowych relacji w rodzinach.

Aby skorzystać z programu należy zarejestrować się na stronie:

https://www.system.edulyke.pl/account/register           podając kod: KXNIENPZ

 Modułu z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie dostępny bezpłatnie w okresie od 29.09.2023 do 29.09.2024.

Wspólne wysiłki i zaangażowanie, umożliwią skuteczną walkę z przemocą w rodzinie oraz tworzenie bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich mieszkańców.