OTWÓRZ SIĘ NA POMOC

Gmina Subkowy w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim, Polska Press SP. z o.o., przystąpiła do kampanii „Otwórz się na pomoc”. To akcja społeczna skierowana do dzieci i ich rodziców. Ma na celu edukowanie młodzieży, a także uświadamianie ich rodzinom z jakimi problemami mogą mierzyć się ich pociechy na co dzień. Program ten wspomaga instytucje gminne w uświadamianiu młodego pokolenia i ich rodziców w zakresie uzależnień młodzieży od alkoholu i dopalaczy.  Fabuła interaktywnej gry opiera się na historii młodego człowieka, który mierzy się z trudną sztuką podejmowania decyzji. To od gracza zależy, jakich wyborów dokona bohater gry, a te z kolei leżą u podstaw dalszego rozwoju fabuły. Jest to bardzo dobre, nie nudne, nie sztampowe narzędzie, które pozwala dotrzeć do młodych osób. Pobudza do myślenia i dokonywania samodzielnych, mądrych decyzji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

https://dziennikbaltycki.pl/gmina-subkowy-otworz-sie-na-pomoc-alkohol/re

https://dziennikbaltycki.pl/gmina-subkowy-otworz-sie-na-pomoc-dopalacze/re