Zimowisko w Tleniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje o organizowanym i dofinansowanym przez  CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY ul. Dworcowa 45/8 85-009 Bydgoszcz zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie: 5 luty-11 luty 2024 r. (turnus 7-dniowy)

Kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa pomorskiego  z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota ta stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego na kolonię.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą 895,00 złotych.

 Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.centrumwm.pl

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmowane są do dnia 26 stycznia 2024 r. do godziny 15:00
Tel: 502-626-171
Email: kontakt@centrumwm.pl 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.