Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 11.04.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach informuję, że na w/w stanowisko została wybrana:

Pan Krystian Świtała zam. w Rożentalu

Pan Krystian Świtała jako jedyny z osób kandydujących spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 26.03.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że w dniu

22  marca 2024 (tj. piątek) ośrodek będzie czynny do godziny 13:00

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach ogłasza nabór

na opiekuna/opiekunki

 

Ogłoszenie dotyczy świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Subkowy w okresie od 01 marca 2024 do 31 grudnia 2024

 

pobierz szczegóły ogłoszenia o naborze

Zdrowie psychiczne

Na stronie Powiatu Tczewskiego  https://www.powiat.tczew.pl/zdrowie-psychiczne.html  zamieszczony jest informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tczewskim.

Informator zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej z terenu powiatu tczewskiego, udzielających świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu i ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Zimowisko w Tleniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje o organizowanym i dofinansowanym przez  CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY ul. Dworcowa 45/8 85-009 Bydgoszcz zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie: 5 luty-11 luty 2024 r. (turnus 7-dniowy)

Kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa pomorskiego  z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota ta stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego na kolonię.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą 895,00 złotych.

 Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.centrumwm.pl

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmowane są do dnia 26 stycznia 2024 r. do godziny 15:00
Tel: 502-626-171
Email: kontakt@centrumwm.pl 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wniosek o dodatek osłonowy.

Celem świadczenia jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

Czytaj więcej „Dodatek osłonowy”

Terminy wypłat świadczeń

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego w miesiącu grudniu 2023 r. będzie 15.12.2023 r.

Do góry