Pliki do pobrania

Wnioski o pomoc społeczną udzielaną w trakcie trwania stanu epidemii:

Wniosek o pomoc

Oświadczenie o stanie majątkowym

Klauzula informacyjna RODO

Wywiad telefoniczny

Oświadczenie o dochodach


I. Świadczenie wychowawcze „500+” – formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2018 r.


II. Świadczenie „Dobry Start”


III. Zasiłek rodzinny – formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r.


IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r.

 

V. Zasiłek pielęgnacyjny


VI. Specjalny zasiłek opiekuńczy – formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r.


VII. Świadczenie pielęgnacyjne – formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r. 

 

VIII.  Świadczenie rodzicielskie – formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2018 r. 

 


IX.  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”