Pliki do pobrania

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na okres 2023/2024

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


Dodatek Osłonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy


Dodatki Mieszkaniowe

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Zaświadczenie o zarobkach wypłaconych w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Informacja o dochodach do dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 r.

Oświadczenie o przekazywaniu kwoty na konto zarządcy

Klauzula RODO