Jesteś tutaj:

„Sabat czarownic, wróżek i magów”

W dniu 14.11.2018 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach wraz z kierownikiem GOPS, Panią Kariną Janusz, zorganizował zabawę andrzejkową „Sabat czarownic, wróżek i magów”, w której uczestniczyły zaprzyjaźnione Domy:

ŚDS Tczew
ŚDS Kończewice
ŚDS Gniew.

Składamy gorące podziękowania:

– zaproszonym gościom za wspólną zabawę,
– Pani Dorocie Nawój za udostępnienie sali w Domu Kultury w Subkowach,
– sponsorom:

  1. Sklep „Niko” w Subkowach (Zielińska Kamila)
  2. Sklep „Biedroneczka” w Subkowach
  3. Sklep FHU Sylwia Malmur w Subkowach
  4. Mini Market „Krzyś”
  5. Pestka Bożena Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Narkowach
  6. Piekarnia Subkowy – Syldatk Anna
  7. Sklep Spożywczo-Mięsny Katarzyna Staniszewska w Subkowach.

– ukochanym rodzicom za okazaną pomoc i wsparcie

a także,

Zespołowi Muzycznemu „GUZI” Przemysław Guzdaj za cudowną oprawę muzyczną.

 

ŚDS Narkowy

„100 km na 100-lecie Niepodległości”

Projekt „100 km na 100-lecie Niepodległości” rozpoczął się 8 kwietnia 2018 r. przy Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Narkowach a zakończył 24 czerwca 2018 r. przy Urzędzie Gminy w Subkowach.

 Z inicjatywy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Kariny Janusz mogliśmy zrealizować projekt i przemaszerować 100 kilometrów. Pod nadzorem instruktora nornic walking  odbyło się 12 spotkań. Początkowo doskonaliliśmy technikę maszerowania z kijkami na trasie Narkowy – Gorzędziej –Narkowy . W kolejnych spotkaniach pokonywaliśmy dziesięciokilometrowe trasy  po różnych miejscowościach naszej pięknej gminy takich jak: Brzuśce, Radostowo, Rybaki, Mała Słońca, Narkowy, Subkowy. Czas pokonania takiej trasy to ponad 2 godziny maszerowania równym tempem, które udało nam się wypracować. Przeszliśmy łącznie 100 kilometrów po gminie promując  100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz możliwość aktywnego spędzania czasu.

 Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w projekcie i miłą atmosferę.

Świadczenie „Dobry Start”


Świadczenie „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Program „Dobry Start” to nieopodatkowane, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Kto otrzyma wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko, rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” może być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł, czyli połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości składania wniosku przez platformę PUE ZUS oraz ePUAP, tak jak było to w przypadku Świadczenia 500+. Wnioski drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata wyprawki nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Brak decyzji przyznającej.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura załatwienia sprawy. Zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski w tradycyjnej formie będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach ul. Wybickiego 19a pokój nr 4 w godzinach pracy:

– w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 715 – 1515

– we wtorek w godzinach 715 – 1630

– w piątek w godzinach 715 – 1400

Druki do pobrania:

Sposób załatwienia sprawy – Dobry start

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

 

Festyn „4 GODZINY DLA RODZINY” – edycja V

W dniu 27 maja 2018 r. na boisku przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Narkowach odbyła się piąta edycja Festynu pod hasłem „4 GODZINY DLA RODZINY”.

Zebrani mieszkańcy Gminy Subkowy mieli okazje podziwiać występy muzyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Subkowach oraz Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego z Małej Słońcy. Dzieci do występu przygotował nauczyciel Pan Zdzisław Świtalla. Najmłodsi pokazali, czego nauczyli się podczas warsztatów tanecznych w Domu Kultury w Subkowach pod okiem Pani Aleksandry Popielarczyk, a Pan Mateusz Kaczyński wraz swoimi podopiecznymi z SKK SENSHI Team pokazali sztukę walki karate.

W czasy średniowiecza wprowadziło nas Bractwo Rycerskie KERIN z miejscowości Subkowy.

Dzieci i młodzież oraz całe rodziny mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych przez Dom Kultury oraz skorzystać z licznych atrakcji, m. in. malowanie twarzy, bańki mydlane, dmuchany zamek, Foto Budka.

Wręczono także atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu plastycznego: „Dbaj o zdrowie!” i „Dobro powraca!”.

W tym roku bardzo ważnym akcentem było zorganizowanie Dnia Dawcy Szpiku. Chętni mogli zarejestrować się w bazie Fundacji DKMS jako potencjalny dawca szpiku.

 

Organizatorzy dopilnowali również, aby zebrani mogli posilić się kiełbaską z grilla, bigosem, bądź też przepysznymi domowymi wypiekami upieczonymi przez organizatorki.

O bezpieczeństwo dbali funkcjonariusze policji z Posterunku Policji w Subkowach.

Impreza zakończyła się wspaniałym koncertem Zespołu CRISTO DANCE.

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację festynu. Każda z osób obsługujących imprezę włożyła mnóstwo swojego serca i pracy.

Dziękujemy:

Pani Dorocie Nawój i pracownikom Domu Kultury w Subkowach, Pani Małgorzacie Gądek i Stowarzyszeniu „POMOC ZA JEDEN UŚMIECH”, wolontariuszom, Posterunkowi Policji w Subkowach, Panu Robertowi Nowakowskiemu i Bractwu Rycerskiemu KERIN z Subków,  Paniom z Rady Sołeckiej: Pani Elżbiecie Cieplińskiej, Pani Wandzie Krupa, Pani Krystynie Borris, Pani Jolancie Szarek, Uczestnikom zajęć ŚDS w Narkowach, Panu Mieczysławowi Kryża, Panu Arkadiuszowi Kożuch, Panu Grzegorzowi Borris, Panu Waldemarowi Gogola, Dziękujemy również wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach oraz członkom Zespołu Interdyscyplinarnego w Subkowach.

 

Szczególnie dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami. Każdy z nich bezinteresownie zareagował na apel organizatorów. Dziękujemy:

Formacji CRISTO DANCE (Krzysiu, Wiktoria i Rafał), Zespołowi EVENT ORCHESTRA, Stajni Wieniawa z Brzuść, Panu Mateuszowi Kaczyńskiemu, mieszkańcom wsi Narkowy, Pani Małgorzacie Kwaśniak – Firma Handlowo – Usługowa „Krzyś”, Gospodarstwu Rolnemu Stanisław Dziak, Gospodarstwu Rolnemu Henryk Jurczyński, Państwu Kamili i Robertowi Zielińskim Sklep „NIKO” w Subkowach, Panu Bogdanowi Bacławskiemu – Firma „Rollmax” z Wielkiej Słońcy, Panu Kazimierzowi Obrzut za wypożyczenie naczepy.

 

Dziękujemy za serce i ogromną pomoc!

Do góry