Pliki do pobrania

Wnioski o pomoc społeczną udzielaną w trakcie trwania stanu epidemii:

Wniosek o pomoc

Oświadczenie o stanie majątkowym

Klauzula informacyjna RODO

Wywiad telefoniczny

Oświadczenie o dochodach


I. Świadczenie wychowawcze „500+” – formularze na nowy okres


II. Zasiłek rodzinny – formularze na nowy okres zasiłkowy


III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)


IV. Zasiłek pielęgnacyjny


V. Specjalny zasiłek opiekuńczy – formularze na nowy okres zasiłkowy


VI. Świadczenie pielęgnacyjne


VII.  Świadczenie rodzicielskie


VIII.  Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”


IX. Dodatki Mieszkaniowe

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Zaświadczenie o zarobkach wypłaconych w ostatnich 3 miesiącach kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

Informacja o dochodach do dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 r.

Oświadczenie o przekazywaniu kwoty na konto zarządcy

Klauzula RODO