Jesteś tutaj:

Rodzinny konkurs plastyczny „Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?”

Dom Kultury w Subkowach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach zapraszają do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pn. „Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?”. Prace należy nadsyłać do 14 czerwca 2020 r.

Uczestnicy konkursu:

  • konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Subkowy,
  • w konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się od 2 do 4 osób spokrewnionych ze sobą w dowolnej linii (mama, tata, syn, córka, ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka, babcia, dziadek, brat, siostra itd.),
  • w skład drużyny musi wchodzić przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym albo szkolnym:

– do 6 lat

– uczniowie klas I-III

– uczniowie klas IV-VI

– uczniowie klas VII-VIII

Sposób wykonania pracy konkursowej:

  • projekt pracy plastycznej powinien zawierać elementy zgodne z tematem konkursu,
  • format prac: A4,
  • technika wykonania: dowolna, praca płaska,
  • każda drużyna może zgłosić jedną pracę.

Termin i miejsce składania prac:

  • skan albo zdjęcie swojej pracy należy przesłać na e-mail: dkultury.sub@gmail.com (jpg, minimum 1MB)
  • prace należy przesłać w terminie do 14 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 na wskazany e-mail (tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu plastycznego),
  • do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (w załączeniu).

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączeniu.

Regulamin konkursu plastycznego – czerwiec 2020

Formularz zgłoszeniowy konkurs plastyczny

Do góry