Spotkanie podsumowujące Projekt „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

Spotkanie podsumowujące Projekt „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” nr RPPM.06.02.02-22-0014/220 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego