Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach informuję, że na w/w stanowisko została wybrana:

Pan Krystian Świtała zam. w Rożentalu

Pan Krystian Świtała jako jedyny z osób kandydujących spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.