Aktualności

Zdrowie psychiczne

Na stronie Powiatu Tczewskiego  https://www.powiat.tczew.pl/zdrowie-psychiczne.html  zamieszczony jest informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tczewskim.

Informator zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej z terenu powiatu tczewskiego, udzielających świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu i ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Zimowisko w Tleniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje o organizowanym i dofinansowanym przez  CENTRUM WSPIERANIA MŁODZIEŻY ul. Dworcowa 45/8 85-009 Bydgoszcz zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” – Tleniu, w terminie: 5 luty-11 luty 2024 r. (turnus 7-dniowy)

Kolonie przeznaczone są dla 50 dzieci w wieku 8-16 lat z województwa pomorskiego  z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców.

Centrum Wspierania Młodzieży odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289,00 złotych od dziecka (jeden z rodziców uczestnika w pełnym zakresie ubezpieczony w KRUS bądź pobierający świadczenia z KRUS).

Kwota ta stanowi wyłącznie dopłatę do kosztów transportu autokarowego na kolonię.

W wypoczynku na preferencyjnych warunkach mogą ponadto wziąć udział również pozostałe dzieci z dopłatą 895,00 złotych.

 Pozostałe koszty pobytu pokrywa Centrum Wspierania Młodzieży ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i KRUS w Warszawie.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.centrumwm.pl

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub e-mailowej przyjmowane są do dnia 26 stycznia 2024 r. do godziny 15:00
Tel: 502-626-171
Email: kontakt@centrumwm.pl 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wniosek o dodatek osłonowy.

Celem świadczenia jest częściowa rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług.

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

Czytaj więcej „Dodatek osłonowy”

Terminy wypłat świadczeń

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku stałego w miesiącu grudniu 2023 r. będzie 15.12.2023 r.

INFORMACJA

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach w dniu 19 grudnia 2023 r. będzie pracować do godziny 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

OTWÓRZ SIĘ NA POMOC

Gmina Subkowy w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii we współpracy z Dziennikiem Bałtyckim, Polska Press SP. z o.o., przystąpiła do kampanii „Otwórz się na pomoc”. To akcja społeczna skierowana do dzieci i ich rodziców. Ma na celu edukowanie młodzieży, a także uświadamianie ich rodzinom z jakimi problemami mogą mierzyć się ich pociechy na co dzień. Program ten wspomaga instytucje gminne w uświadamianiu młodego pokolenia i ich rodziców w zakresie uzależnień młodzieży od alkoholu i dopalaczy.  Fabuła interaktywnej gry opiera się na historii młodego człowieka, który mierzy się z trudną sztuką podejmowania decyzji. To od gracza zależy, jakich wyborów dokona bohater gry, a te z kolei leżą u podstaw dalszego rozwoju fabuły. Jest to bardzo dobre, nie nudne, nie sztampowe narzędzie, które pozwala dotrzeć do młodych osób. Pobudza do myślenia i dokonywania samodzielnych, mądrych decyzji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

https://dziennikbaltycki.pl/gmina-subkowy-otworz-sie-na-pomoc-alkohol/re

https://dziennikbaltycki.pl/gmina-subkowy-otworz-sie-na-pomoc-dopalacze/re

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Subkowach informuje, że w dniu dzisiejszym

tj. 11.12.2023 będzie nieczynny z powodu awarii ogrzewania.

W sprawach pilnych kontakt z kierownik Ośrodka Joanną Patok 663059379

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że w dniach

27-29.11.2023 z powodu szkolenia będzie tylko czynny Dział Świadczeń Rodzinnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

Do góry