Projekt UE

Zakończenie realizacji projektu Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne


 

Spotkanie podsumowujące Projekt „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” nr RPPM.06.02.02-22-0014/220 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego

 
 


 

 

 

 

 

 

 
Dnia 29 lipca 2022r  odbyło się Spotkanie Integracyjne  członków  Klubu Seniora z Gminy Subkowy. Integracja Seniorów miała miejsce w świetlicy wiejskiej w Brzuścach, a  uroczystego przywitania Seniorów dokonała  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Karina Janusz. Tego dnia seniorów odwiedził Wójt Gminy Subkowy Mirosław Murzydło. Ważnym elementem spotkania były także  słowa skierowane do Seniorów przez Panią Anettę Mizurę – Stencel. Po części oficjalnej Seniorzy oddani zostali pod opiekę Pani Agaty Skok. Można powiedzieć „Tańce, hulanka, swawola …”, czyli animacje integracyjne takie jak: kalambury, zgadnij kim jesteś, bingo, gry i zabawy zespołowe wymagające współpracy. Pozytywna energia i radość seniorów jest nieoceniona.  Na zakończenie spotkania seniorzy zasiedli do wspólnego obiadu.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu  „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” nr RPPM.06.02.02-22-0014/220 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Fotorelacja /Spotkanie Integracyjne/ 29 lipiec 2022


W miesiącu czerwcu  i lipcu 2022 roku członkowie  Klubu Seniora z Gminy Subkowy uczestniczyli nie tylko w zajęciach warsztatowych i spotkaniach w dziedzinie zdrowia ale również brali udział  w następujących działaniach:

30.06.2022r. odbył się wyjazd do Kina Helios w Tczewie na film pt.  „KONIEC ŚWIATA czyli KOGEL MOGEL 4” Seans z Cyklu Kultura Dostępna . Kontynuacja serii, która rozpoczęła się w 1988 roku kultowa komedią Roman Załuskiego „Kogel – mogel”. W rolach głównych wystąpili znani z poprzednich części Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Łaniewska, a także Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki,  Anna Mucha i  Ewa Kasprzyk. Film bardzo humorystyczny przypominający kabaret i dający   bardzo dużą dawkę śmiechu. W działaniu udział wzięły 34 osoby.

Kolejny wyjazd Seniorów miał miejsce w dniu  8 lipca i były to baseny w Aquaparku w Sopocie. Nie ma piękniejszego widoku niż zadowolone i uśmiechnięte  twarze Seniorów. Morze radości i uśmiechu zapewnił im pobyt w Aquaparku. Seniorzy bez obaw i jakichkolwiek barier korzystali z basenów i innych atrakcji. Nie zabrakło również aerobiku wodnego z Panią Anettą. W wyjeździe udział wzięło 31 osób.

Działania przeprowadzone zostały w ramach projektu  „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” nr RPPM.06.02.02-22-0014/220 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 


W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2022 seniorzy uczestnictwa w dalszym cyklu warsztatów zajęciowych, rozwijających ich umiejętności i zainteresowania. Na zajęciach nadal dopisywała wysoka frekwencja.

Warsztaty rękodzieła to poznawanie kolejnych technik rękodzielniczych. Podczas spotkań i aktywnego uczestnictwa seniorzy poznali min. technikę decupage oraz materiały i narzędzia do jej wykonania. Zastosowanymi materiałami w tej technice były drewniane skrzynki i ozdoby, serwetki, kleje, lakiery oraz farby.  Kolejna techniką rękodzieła, która stała się już nie obca i nie odległą dla naszych seniorów to filcowanie na sucho wełna czesankową. Tu wyobraźni seniorów nie miała granic  gdzie powstało wiele barwnych obrazków.   W tym okresie odbyło się 36 godzin zajęć rękodzieła.

 Podczas warsztatów szycia seniorzy poza szyciem fartuszków, szyli dla samych siebie bluzki, spódnice . Kolejną kreacją, która wykonają samodzielnie będzie letnia sukienka. W tym czasie odbyło się 30 godzin warsztatów szycia. 

W ramach zajęć kulinarnych seniorzy przygotowywali potrawy dotąd im nieznane. Odbyło się 6 godzin warsztatów.

W tym czasie również odbywały się zajęcia gimnastyki rekreacyjnej, z której seniorzy czerpali przyjemność i udoskonalali swoja sprawność fizyczną. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec odbyło się 188 godzin gimnastyki rekreacyjnej.

W miesiącu czerwcu  rozpoczęły się spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia i była to kosmetologia. Spotkania z kosmetologiem to nie tylko czysta teoria, ale również wspólne przygotowywanie np. maseczek na twarz stosując do jej wykonania artykuły spożywcze. Oczywiście później zastosowanie wykonanej maseczki na własne twarzy. W miesiącu czerwcu odbyło się 36 godzin spotkań.

Spotkania i zajęcia zorganizowane zostały w ramach projektu  „Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” nr RPPM.06.02.02-22-0014/220 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego.

 


Jednym z działań projektu„Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach jest powstanie Klubu Seniora w Gminie Subkowy.

W okresie od lutego do lipca 2021 roku  pracownicy socjalni przeprowadzili  nabór członków Klubu Seniora. Do Klubu Seniora zapisało się 50 osób z terenu Gminy Subkowy. 

Głównym założeniem powstania Klubu Seniora w Gminie Subkowy jest wspieranie i aktywizacja osób starszych. Poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej.Wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja, wzbogacenie oferty czasu wolnego dla osób starszych, także zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej seniorów. Działalność klubu  prowadzona jest w Domu Kultury w Subkowach oraz w świetlicach wiejskich w Brzuścach i Wielkiej Słońcy. 

Pierwszym działaniem zorganizowanym dla członków Klubu Seniora był wyjazd (18 sierpień 2021r.) do Kina Helios w Tczewie na film pt.„Wojna z dziadkiem”. Kolejna wyprawa (30 sierpień2021r.) seniorów to wyjazd integracyjny do Polnicy koło Człuchowa.

Podczas tych działań seniorzy nawiązali bądź odnowili relacje między sobą. Dowiedzieli się, co będzie się działo w ramach klubu tj. spotkania, zajęcia warsztatowe, zdrowotne oraz ruchowe. Otrzymali informację o możliwości skorzystania z porad udzielanych przez pracowników socjalnych oraz z wypożyczalni sprzętu wspomagającego.

Wyjazd do kina i spotkanie integracyjne pokazało jak ważne dla naszych seniorów jest zainteresowanie nimi i ich potrzebami. Poczuli się ważni i docenieni. Podczas spotkania integracyjnego nawzajem motywowali się do udziału w warsztatach lepienia w glinie co następnie wykonywali z wielką radością. Wspólny posiłek był okazją do  swobodnej rozmowy i dyskusji o zwykłych sprawach dnia codziennego, a nawet wspomnieniach.

W ramach działalności Klubu Seniora w miesiącu  wrześniu rozpoczęły się zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla członków klubu. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie, a harmonogram i miejsca spotkań przedstawia się następująco:

Poniedziałek:

– 12:45 – świetlica wiejska w Wielkiej Słońcy,

– 15:00 – świetlica wiejska w Brzuścach,

Środa:

– 11:45 – Dom Kultury w Subkowach

 ( z wyłączeniem następujących dni: 13 i 20 października oraz 03 i 17 listopada)

– 17:30 – Dom Kultury w Subkowach.


Sierpień 2021Wrzesień 2021Październik 2021


 

„Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

Gmina Subkowy / GOPS w Subkowach w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt:

Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Subkowy, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
  • dzieci i młodzież,
  • opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
  • usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:
 1. a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

      w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa
 1. c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. d) Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 63 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (44K+19M) w tym 25 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Subkowy w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Wartość projektu – 1 338 006,00 zł

Wkład UE – 1 271 105,70 zł

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny