Wyjazd do teatru

Dnia 29.10.2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Subkowach zorganizował wycieczkę do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na przedstawienie „Tajemniczy Ogród”.

W przedsięwzięciu tym wzięli udział rodzice z dziećmi terenu Gminy Subkowy.
W drodze powrotnej udaliśmy się do restauracji MC Donald’s.
Wszyscy doskonale się bawili, przedstawienie bardzo się podobało, nie tylko tym najmłodszym.