Jesteś tutaj:

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne

programu Fundusze Europejskie dla Pomorza  2021-2027

o nr  FEPM.05.11-IZ.00-001/23

 

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Gmina Subkowy,  ul. Józefa Wybickiego 19 a, 83-120 Subkowy,  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a , 83-120 Subkowy  ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działania 5.11  Aktywna Integracja

Czytaj więcej „Otwarty nabór partnera”

Do góry