Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy

na zastępstwo w wymiarze pełnego etatu

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że nabór na stanowisko  pracownika socjalnego ogłoszony dnia 24 sierpnia 2023 r. nie został rozstrzygnięty.

Subkowy, dn. 05.09.2023

 

Joanna Patok
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach